Trek Nyungkling, Sampi Sambrag

Sabtu, 30 September 2017 | 07:34 WITA

Trek Nyungkling, Sampi Sambrag

Made Sugianto/Isin Gumi

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com - TABANAN. Trek Fuso B 9130 PM nyungkling di dangin kreteg Yéh Nu, Banjar Dauh Pala, Désa Dauh Peken, Kecamatan/Kabupatén Tabanan, Sukra (29/9) semeng. Trek ngaba sampi ento nyungkling katarka ulian sopirné, Muhamad Nurahman, 34, kiap rikala nyetir. Sopir, pangangon sampi, lan muatan sampiné makejang selamet, nanging sampiné sambrag nongklang nylametang raga.
 
Trek ngaba sampi ento nyungkling sawatara jam 03.00 Wira. Satondén nyungkling, trek ento teka uling kangin (Dénpasar) lakar ka Gilimanuk. Neked di péngkolan ka tengawan di alas Pesiapan, uling kauh teka trek ngliwatin as jalan. Sopir ‘sampi’ tengkejut lantas ngipekang setir ka tengébot das nabrak umah krama. Sopir ‘sampi’ lantas ngipekang setir ka tengawan. Lacur, pajalan treké nyrégség ngemasin nyungkling.
 
 
Ri kala treké nyungkling, sampiné sambrag nongklang ka bet-beté kerana tali panegeluné pegat di treké. Sampiné masih liu nglindeng di tengah jalané. Sopir trek lan pangangon sampi, Hérman Budi, 30, uling Kalipuro, Banyuwangi lantas ngejuk sampiné tur kategulang di punyan kayuné di alas Pesiapan. Manut Hérman Budi, ipun nyemak sampi 33 ukud di Kecamatan Manggis Karangasem. Sampi-sampi ento gelah krama ané madunungan. Sampi-sampiné ento adepa tekén krama madunungan pacang ka kirim ka Sumatera.
 
Manggala Satlantas Polrés Tabanan AKP Kadék Citra Déwi Suparwati nerangang, treké nyungkling kerana sopiré kiap lan rengas. Ulian trek nyungkling, pamargin montoré di jalan Dénpasar-Gilimanuk mabelbelan. Sawatara jam 07.00 Wita, bangkén treké prasida kadérék. (Nang Satri/Isin Gumi)


Sabtu, 30 September 2017 | 07:34 WITA


TAGS:Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: