Jalan Abiantuwung-Beringkit Pegat Tomplok Blabar

Sabtu, 18 November 2017 | 09:45 WITA

Jalan Abiantuwung-Beringkit Pegat Tomplok Blabar

Beritabali.com/NOD

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com - Tabanan. Jalan Abiantuwung Kecamatan Kediri nyambungang ka Désa Beringkit, Kecamatan Marga, Tabanan pegat tomplok blabar, Saniscara Pahing Langkir (18/11). Jalan pegat punika ada di Banjar Pangkung Nyuling, Désa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan. 
 
Jalan punika sering kaentesin olih krama Désa Abiantuwung sané lunga ka Peken Mengwi, Désa/Kecamatan Mengwi, Badung. Margi punika mangkin tan prasida kaentasin. Tiosan ring punika, krama ring Banjar Pangkung Nyuling, Banjar Suralaga, Banjar Baru kantos Banjar Abiantuwung, Désa Abiantuwung méweh ngrereh toya bresih santukan pipa PDAM taler pegat.
 
Jalan Abiantuwung – Beringkit di Banjar Pangkung Nyuling pegat tomplok blabar sawatara jam 17.00 Wira. Sadurung jalan punika capleng, abing ring pangkung punika polih gembid. Duk sabeh aderes Saniscara sanja, got sampetan sangkaning remis makada toya ujané maluab nyorsor abing pangkungé. 
 
“Yéh ujané maluab, blabar makada jalané pegat,” tutur sinalih tunggil krama, Madé Widana. 
 
Dané nerangang, jalan pegat salantang 15 méter, linggah 4 méter, dalem sawatara 10 méter. Ring dangin jalan pegat wénten beton Sanitasi utawi septic tank. Aget ‘gudang’ baciné ten milu gembid. 
 
“Nanging pipa PDAM milu pegat. Nyama di Banjar Pangkung Nyuling ngelodang kanti Abiantuwung sing maan yéh. Aget tiang ngelah sember,” ipun ngimbuhin.
 
Widana ngimbuhin, jalan pegat punika kaentasin olih krama di Désa Beringkit, Kecamatan Marga sané luas ka Peken Beringkit, Mengwi, Badung muah ka Dénpasar. Sawalikné, krama di Abiantuwung ngliwatin jalané punika utamanyané sané luas ka Peken Mengwi, Badung. 
 
Santukan jalané pegat, krama di Banjar Pangkung Nyuling muang Banjar Suralaga sané luas ka Peken Mengwi ngrereh margi agung Dénpasar-Gilimanuk ka Terminal Mengwi. 
 
Kénten taler semeton saking Beringkit, Marga sané luas mameken ka Peken Beringkit muah makarya ka Dénpasar mlinder ngliwatin Désa Peken Belayu, Marga raris nyeberang ring margi ageng Dénpasar-Singaraja ring Banjar Dénkayu, Désa Werdhi Bhuana, Kecamatan Mengwi, Badung.
 
Perbekel Désa Abiantuwung, I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana matutang jalan ring Banjar Pangkung Nyuling pegat tomplok blabar. Dané nerangang, jalan pegat punika wantah druwén Kabupatén Tabanan. 
 
“Bénjang sampun karincikang olih Bina Marga,” atur Ngurah Bayu Pramana. 
 
Pangaptiné jalan punika raris puput kabenahin tur pipa PDAM taler kabenin mangda kramané nénten méweh ngrereh toya bresih. (Nang Satria/ISIN GUMI)


Sabtu, 18 November 2017 | 09:45 WITA


TAGS: berita tabanan baliBerita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: